maandag 3 juli 2017

De Rode vloot

Maandelijks werpen we een blik in het fotoarchief van Het Visserijblad. Daaruit plukken we telkens lukraak tien foto's. Eerder kreeg u al Historische beelden van Oostendse visserijscheepswerven te zien en historische beelden van de Oostendse visserij. Ook hebben we onze blik naar de oostkust gericht. Vorige maand gingen we verder met beelden van de vissersfamilies die tijdens WO II op de vlucht gingen en in Engeland een onderkomen vonden. Alle foto's verschenen eerder in Het Visserijblad. Nu publiceren we tien foto’s die iets met ‘de rode vloot’ te maken hebben, een indrukwekkende Oostendse rederij, waarover we hier in ‘Leven en werk van kapitein Arseen Blondé’ al geschreven hebben.


vrijdag 2 juni 2017

Vlaamse vissersgezinnen in het Verenigd Koninkrijk tijdens WO II


Maandelijks werpen we een blik in het fotoarchief van Het Visserijblad. Daaruit plukken we telkens lukraak tien foto's. Eerder kreeg u hier al Historische beelden van Oostendse visserijscheepswerven te zien en daar historische beelden van de Oostendse visserij. En ginds richtten we onze blik ook naar de oostkust. Vandaag gaan we verder met beelden van de vissersfamilies die tijdens WO II op de vlucht gingen en in Engeland een onderkomen vonden. Alle foto's verschenen eerder in Het Visserijblad.


— De Vlaamse visser Jerome Teryn in Brixham 1940-45. —   
—  Links in de deuropening staat Maria (Kluts) Savels. In de rij van vier vrouwen staat Yvonne Dewaele links, tweede staat Maria Constant (grootmoeder van Patrick Van Craeynest). Tweede van rechts is Julia Van Craeynest. De vrouw die rechts staat en het kind zijn ons onbekend. — 
— — De Vlaamse visser Jozef Salliau aan boord van zijn schip, in Brixham 1940-45. —

— Mei 1943. — Vrouwen uit de West-Vlaamse Oosthoek, in het Verenigd Koninkrijk. V.l.n.r.: Madeleine Beernaert, Melanie Couwijzer, Marie-Josee Beernaert en Yvonne Beernaert, —


— Nadat de foto in Het Visserijblad gepubliceerd werd, kregen we reacties van lezers die een aantal kinderen herkenden: (2de van rechts op de voorste rij is) Raymond Defer, Monique Ocket, Rosette Barbon, Emile Pierre, Robert Roets, Jeannot Borneau, Lucienne Versluys, Georgette Barbon, Simone Versluys, Jeannine Fonteyne, Odette Fonteyne, Agnes Lams, Paula Vanhoucke, en de gezusters Ryx, Rosette Rouzée, Yolande Ryx, Callemyn, Emile Ryx.—

— De Vlaamse visser Staf Pincket in Brixham 1940-45. —   

—  Bezoek van de Britse koning Georges VI en koningin Elisabeth aan de Vlaamse vissers in Newlyn. We herkennen Frans Ackx (achter de koningin). De eerst man voor haar is Leon Utterwulghe. Naast hem (richting lens kijkend) staat Frans Calcoen en daar nog voor zien we een breed lachende Kamiel Bil. —
—  15 april 1945. Jonge Vlamingen in Paington (UK). V L -> R. Philippe (Fluppe) Vandewalle, Gustaaf Smit, Omer (De Witten) Vandeberghe,......(Lange) Schepper, Arthur Vantyghem, Raymond Rouzee, Edmond Defer en Pierre Salliau, meestal vissers. (Met dank aan Nicolas Defer voor de tip.)—

—  Vlaamse vissers uit de Oosthoek worden in Engeland gedecoreerd omwille van hun moedige gedrag tijdens WO II, waarbij ze vele Britse soldaten repatrieerden. Op de foto herkennen we Kamiel Beernaert, André (Bestemutse) Vandierendonck, Weduwe Vileyn, Frans (Cissen) de Klemmer. —
—  In de eerste deuropening staan moeder Dobbelaere (Slekke) en dochter Vantorre (Kloddes). In de tweede deuropening staan Maria Savels (Kluts) en Yvonne  Braem. Verder naar beneden: Yvonne Dewaele en Julia Van Craeynest. Verder onbekend. —

donderdag 4 mei 2017

Historische beelden van de Vlaamse visserij

Tot onze goede voornemens van 2017 behoort ook dit. Maandelijks werpen we een blik in het fotoarchief van Het Visserijblad. Daaruit plukken we telkens lukraak tien foto's. Eerder kreeg u hier al Historische beelden van Oostendse visserijscheepswerven te zien en daar historische beelden van de Oostendse visserij. Vandaag gaan we verder met beelden van de oostkust. Alle foto's verschenen eerder in Het Visserijblad.

—  In de nacht van 16 februari 1980 verloren vijf vissers het leven toen de Z.592 Hosanna verging. De slachtoffers waren schipper Germain Ackx, zijn zoon Piet, Hector Snauwaert en de Scheveningers Pieter en Pieter-Albertus Guyst. —
— 
De vader van Pier en Jan Demeester (beiden rechts van het vat) staan in Heist te boek als ‘de zeilmakers’. Hun vader was vanuit Nieuwpoort naar Heist afgezakt om daar een zeilmakerij uit te baten. Toen de tijden veranderden gingen ze mazout en olie verkopen. Pier en Jan richtten in 1993 ook een rederij op. Op de foto zien we hoe ze een vat monsteren dat door een granaatinslag beschadigd werd. —
—  Blankenbergse garnaalkotters (jaartal onbekend). —
— Vissersvaartuigen in de Zeebrugse voorhaven. Vooraan herkennen we de Z.499 Jean Marcel en de Z.506 Bertha Leon. — 
— Van links naar rechts: René Vantorre, Eugene Vlietinck en Etienne Beulens. —   
—    Van links naar rechts: Gilbert Savels, Etienne Beulens en René Vantorre. —    
— Op de Z.504 Golfbreker was Victor Klodde Vantorre de schipper, Henri Cogghe de motorist en waren Roger Bollevoet Bogaert, Jacky De Cock en Etienne Beulens de matrozen. —   
—  De werkhuizen Perfecta in de Schuilhaven van Zeebrugge. —
—  Enkele van de laatste Zeebrugse garnaalvissers. In het midden staat schipper Franky Van Troye, geschraagd door zijn matrozen Franky Devriendt (links) en Peter De Graeve. (Foto gw) —
—  Enkele van de laatste Zeebrugse garnaalvissers. De mannen van de Z.55. Van links naar rechts: Bart Dewilde, schipper Kurt Deman, losser Robert Ramoudt en Erwin Zaman. (Foto gw) —

maandag 10 april 2017

Historische beelden van de Oostendse visserij

Tot onze goede voornemens van 2017 behoort ook dit. Maandelijks zullen we een blik werpen in het fotoarchief van Het Visserijblad. Daaruit plukken we telkens lukraak tien foto's. Eerder kreeg u hier al Historische beelden van Oostendse visserijscheepswerven te zien. Vandaag gaan we verder met beelden van de Oostendse visserij. Alle foto's verschenen eerder in Het Visserijblad.

Pasen, 1973. Op de O.129 Amandine. De naam van de visser was ons onbekend, maar nu niet meer. Daniël Eyand viste uit dat het de Ibistelg Johan Six betreft, stamnummer 0931. Daniël bezorgde ons ook twee foto's van deze visser. We plaatsen ze hieronder. —   


— De bouw van de 336 meter lange vismijn werd in 1947 gestart en de inhuldiging vond plaats op 22 juli 1951. De geschiedenis van de vismijn vindt u hier. —    
— Vissersvrouwen aan het werk op de Visserskaai in Oostende (jaartal onbekend) — 
— 1949 in de stedelijke visserijschool John Bauwens Oostende. Praktijkles. Op de eerstee rij herkennen we André Rondelez, Fernand Vandecasteele, Lucien Desmit, drie onbekenden en Emile Caulet. Achteraan: Noël Tanghe, Roger Vanderwal, Marcel Maes, André Droogenbroodt en André Fonteyne. —   
— In 1961 opent de familie Decrop in Oostende ‘de touwfabriek’. Over de vele ondernemingen van de familie schreef ik hier
 eerder al een stuk.— 
— Op de O.124 Fighter in 1985. Schipper Marc Dezutter met zijn eerste bemanning: motorist Manfred Jonckheere, matrozen Freddy Larangé, Johnny Brys, Fernand Ghesquière en scheepsjongen Franky Schreus. (Foto gw) — 
— De rederij Motorvisserij heeft personaliteiten uitgenodigd n.a.v. de proefvaart van een van haar schepen, vermoedelijk de O.301 James Ensor. We herkennen Achille Van Acker die in 1954 premier geworden is. (Foto E. Michel) —   
— In 1994 gingen de 7 arbeiders van de Oostendse APS-scheepswerf in staking. De actie zou 269 duren. We zien van l. nr r.: Redgy Steen, Norbert Bauwens, Ronny Theys, Michel Degryse, Fernand Cuvelier, Willy Vangheluwe en Eddy Renault. (Foto gw). —   
— De stalen diepzeetreiler O.395 Van der Weyden van de NV Motorvisserij werd in 1954 in de vaart gesteld. De voortstuwing gebeurde met een stoomaggregaat van 940 pk. Tonnage 599,15 bt. Lengte 53,43 meter, Breedte 9,14 meter. Het was het grootste schip van de rederij, maar heeft amper 3 jaar gevaren. Op 30 maart 1957 liep het schip op de kliffen van de IJslandse zuidkust. —   
— In 1998 gaan de kustvissers in actie. Ze beklagen zich over de aanwezigheid van overmaatse Nederlandse eurokotters op hun visgronden. Ze bezetten in dat jaar ook de Dienst voor de Zeevisserij, een inleiding op de havenblokkade die erop volgt. (Foto gw) Over de acties van de kustvissers vindt u hier
 een uitgebreid artikel. —