woensdag 2 augustus 2017

Historische beelden van de Vlaamse visserij (II)

Maandelijks werpen we een blik in het fotoarchief van Het Visserijblad. Daaruit plukken we telkens lukraak tien foto's. Alle foto's verschenen eerder in Het Visserijblad.

Zeebrugge 1918. De pier van Zeebrugge werd door de terugtrekkende Duitse troepen in brand gestoken. Op de achtergrond, het blokschip Thetis dat door de Engelsen in de havenmond tot zinken gebracht werd, in een maar half gelukte poging om de uitvaart van Duitse onderzeeboten te beletten. 
Doopplechtigheid van de Z.533 Virtus in 1965. Van links naar rechts: scheepsbouwer Roger Degraeve, Jozef Klakke Vantorre, Pol Paye, Ferdinand De Voogt, Jozef en Guido Rappé en Leon De Graeve.    
 Vlaamse visserskinderen volgen les in het zevende en achtste leerjaar van de Belgische school van Brixham (1941). 1. Mevrouw Arras lerares; 2. Edmond Bacquart; 3. Raymond Gheselle; 4. Raymond Vandierendock; 5; Victor Vantorre; 6. Henri Vandewoude; 7. Frans Bryse; 8. François Timmerman; 9. Raymond Defer; 10. Jozef Rappé; 11.Gustaaf Desmidt; 12. Henri Devriendt; 13. Charles Goderis; 14. Jean Debruycker; 15. Filip Vermeersch; 16. André Vanwaes; 17.Louis Houcke; 18. Jean Geselle ?; 19. ? Tahon; 20. ? Legein; 21. Gaby Borrey; 22. Germaine Sluyters; 23. Jan Roos; 24. Jenny Deprez; 25. Julienne Duyck; 26. Hélène Vandewalle; 27. Germaine Dasseville.
Met de H.69 (rechts) vlucht de Heistse vissersfamilie voor het oorlogsgeweld van WOII naar Engeland. Op de foto zien we ook de Z.32 van Eugene Verpoorter en de Z.34 van Pol (Mussche) Vantorre.    
Viskopers in de Vismijn van Oostende. (Foto André, meer gegevens ontbreken.)    
Op 21 (?) februari 1956 strandden aan de oostkust, ten gevolge van de mist, vier vaartuigen. Een geraakte weer los, de andere drie bleven vastzitten op de aldaar in aanbouw zijnde strandhoofden. Links de Z.525 van Paulus Vantorre, midden de Z.404 van Leon Savels, rechts de Z.501 van Theodoor Neyts. 
 In februari 1946 slaagt de bemanning van de Z.50 een groep drenkelingen te redden. Op de foto van l. nr r.: Theo Everaert, Robert Everaert, Petrus Everaert, Pros Everaert, Thuur Geselle, Joseph Popelier en een ons onbekende scheepsjongen. 

In april 1906 vergaat het stalen driemast-opleidingzeilschip Comte de Smet de Naeyer nabij het eiland Weight. Het schip was bevracht met een lading goederen met bestemming Kaapstad. (Foto uit de verzameling van Marcel Vanalderweireldt.) Meer over de scheepsramp vind je hier.

De foto dateert van ca 1930. We zien leerlingen van de vrije visserijschool uit de Pannenstraat (nu museum Sincfala) van Heist. Vooraan van l. nr r.: Leon Valcke, René Valcke, Pol Edelynck, Louis Cattoor, Pieter Vlietinck, Frans Cattoor, Jacobus Brouckaert, Augustin Vlietinck, Arthur Vandierendonck en Richard Ackx. Op het schip o.a. Achiel Vantorre, Leopold Vantorre, Frans Ackx, Frans Vandierendonck, Leon Cattoor, Constant Dewaele, Leopold Helsmoortel en Joseph Vantorre. Naast de mast: Frans Vantorre en Pieter Vantorre die op zaterdagmiddag en zondagvoormiddag les gaven, onderpastoor Delacroix en (met bolhoed) meester Camiel Devliegher. (Uit Heden en verleden, Heyst, 300 jaar geschiedenis van de visserij en het toerisme.)

De O.88 John in thuishaven Oostende. Het vaartuig (bouwjaar 1918, stoom, 60 pk) werd uitgereed door de Pêcheries à Vapeur. (Uit 75 jaar onderzoeksraad voor de zeevaart, 2002.)

maandag 3 juli 2017

De Rode vloot

Maandelijks werpen we een blik in het fotoarchief van Het Visserijblad. Daaruit plukken we telkens lukraak tien foto's. Eerder kreeg u al Historische beelden van Oostendse visserijscheepswerven te zien en historische beelden van de Oostendse visserij. Ook hebben we onze blik naar de oostkust gericht. Vorige maand gingen we verder met beelden van de vissersfamilies die tijdens WO II op de vlucht gingen en in Engeland een onderkomen vonden. Alle foto's verschenen eerder in Het Visserijblad. Nu publiceren we tien foto’s die iets met ‘de rode vloot’ te maken hebben, een indrukwekkende Oostendse rederij, waarover we hier in ‘Leven en werk van kapitein Arseen Blondé’ al geschreven hebben.


vrijdag 2 juni 2017

Vlaamse vissersgezinnen in het Verenigd Koninkrijk tijdens WO II


Maandelijks werpen we een blik in het fotoarchief van Het Visserijblad. Daaruit plukken we telkens lukraak tien foto's. Eerder kreeg u hier al Historische beelden van Oostendse visserijscheepswerven te zien en daar historische beelden van de Oostendse visserij. En ginds richtten we onze blik ook naar de oostkust. Vandaag gaan we verder met beelden van de vissersfamilies die tijdens WO II op de vlucht gingen en in Engeland een onderkomen vonden. Alle foto's verschenen eerder in Het Visserijblad.


— De Vlaamse visser Jerome Teryn in Brixham 1940-45. —   
—  Links in de deuropening staat Maria (Kluts) Savels. In de rij van vier vrouwen staat Yvonne Dewaele links, tweede staat Maria Constant (grootmoeder van Patrick Van Craeynest). Tweede van rechts is Julia Van Craeynest. De vrouw die rechts staat en het kind zijn ons onbekend. — 
— — De Vlaamse visser Jozef Salliau aan boord van zijn schip, in Brixham 1940-45. —

— Mei 1943. — Vrouwen uit de West-Vlaamse Oosthoek, in het Verenigd Koninkrijk. V.l.n.r.: Madeleine Beernaert, Melanie Couwijzer, Marie-Josee Beernaert en Yvonne Beernaert, —


— Nadat de foto in Het Visserijblad gepubliceerd werd, kregen we reacties van lezers die een aantal kinderen herkenden: (2de van rechts op de voorste rij is) Raymond Defer, Monique Ocket, Rosette Barbon, Emile Pierre, Robert Roets, Jeannot Borneau, Lucienne Versluys, Georgette Barbon, Simone Versluys, Jeannine Fonteyne, Odette Fonteyne, Agnes Lams, Paula Vanhoucke, en de gezusters Ryx, Rosette Rouzée, Yolande Ryx, Callemyn, Emile Ryx.—

— De Vlaamse visser Staf Pincket in Brixham 1940-45. —   

—  Bezoek van de Britse koning Georges VI en koningin Elisabeth aan de Vlaamse vissers in Newlyn. We herkennen Frans Ackx (achter de koningin). De eerst man voor haar is Leon Utterwulghe. Naast hem (richting lens kijkend) staat Frans Calcoen en daar nog voor zien we een breed lachende Kamiel Bil. —
—  15 april 1945. Jonge Vlamingen in Paington (UK). V L -> R. Philippe (Fluppe) Vandewalle, Gustaaf Smit, Omer (De Witten) Vandeberghe,......(Lange) Schepper, Arthur Vantyghem, Raymond Rouzee, Edmond Defer en Pierre Salliau, meestal vissers. (Met dank aan Nicolas Defer voor de tip.)—

—  Vlaamse vissers uit de Oosthoek worden in Engeland gedecoreerd omwille van hun moedige gedrag tijdens WO II, waarbij ze vele Britse soldaten repatrieerden. Op de foto herkennen we Kamiel Beernaert, André (Bestemutse) Vandierendonck, Weduwe Vileyn, Frans (Cissen) de Klemmer. —
—  In de eerste deuropening staan moeder Dobbelaere (Slekke) en dochter Vantorre (Kloddes). In de tweede deuropening staan Maria Savels (Kluts) en Yvonne  Braem. Verder naar beneden: Yvonne Dewaele en Julia Van Craeynest. Verder onbekend. —

donderdag 4 mei 2017

Historische beelden van de Vlaamse visserij

Tot onze goede voornemens van 2017 behoort ook dit. Maandelijks werpen we een blik in het fotoarchief van Het Visserijblad. Daaruit plukken we telkens lukraak tien foto's. Eerder kreeg u hier al Historische beelden van Oostendse visserijscheepswerven te zien en daar historische beelden van de Oostendse visserij. Vandaag gaan we verder met beelden van de oostkust. Alle foto's verschenen eerder in Het Visserijblad.

—  In de nacht van 16 februari 1980 verloren vijf vissers het leven toen de Z.592 Hosanna verging. De slachtoffers waren schipper Germain Ackx, zijn zoon Piet, Hector Snauwaert en de Scheveningers Pieter en Pieter-Albertus Guyst. —
— 
De vader van Pier en Jan Demeester (beiden rechts van het vat) staan in Heist te boek als ‘de zeilmakers’. Hun vader was vanuit Nieuwpoort naar Heist afgezakt om daar een zeilmakerij uit te baten. Toen de tijden veranderden gingen ze mazout en olie verkopen. Pier en Jan richtten in 1993 ook een rederij op. Op de foto zien we hoe ze een vat monsteren dat door een granaatinslag beschadigd werd. —
—  Blankenbergse garnaalkotters (jaartal onbekend). —
— Vissersvaartuigen in de Zeebrugse voorhaven. Vooraan herkennen we de Z.499 Jean Marcel en de Z.506 Bertha Leon. — 
— Van links naar rechts: René Vantorre, Eugene Vlietinck en Etienne Beulens. —   
—    Van links naar rechts: Gilbert Savels, Etienne Beulens en René Vantorre. —    
— Op de Z.504 Golfbreker was Victor Klodde Vantorre de schipper, Henri Cogghe de motorist en waren Roger Bollevoet Bogaert, Jacky De Cock en Etienne Beulens de matrozen. —   
—  De werkhuizen Perfecta in de Schuilhaven van Zeebrugge. —
—  Enkele van de laatste Zeebrugse garnaalvissers. In het midden staat schipper Franky Van Troye, geschraagd door zijn matrozen Franky Devriendt (links) en Peter De Graeve. (Foto gw) —
—  Enkele van de laatste Zeebrugse garnaalvissers. De mannen van de Z.55. Van links naar rechts: Bart Dewilde, schipper Kurt Deman, losser Robert Ramoudt en Erwin Zaman. (Foto gw) —